نوشته آزاد

اگر از آن دسته افرادى هستید که به دنبال آینده و کسب و کارى پر از انرژى و خلاقیت هستند و اگر شدیداً از انجام کارهاى روتین و کارمند بانک بودن تنفر دارید(!) و اگر دوست دارید کسب و کارى را برگزینید که بدون شک در سال هاى آینده بازار پررونقى داشته باشد، حتماً به […]

جان با عجله از محل کارش خارج و ساعت شش و چهل دقیقه سوار اتومبیلش می‌شود. نفس نفس می‌زند همان طور که تمام روز نفس نفس می‌زد. به خاطر شغلش و کارهای طاقت فرسا سرش حسابی شلوغ است. باید خرید کند. باید ورزش کند. باید غذای خودش را بپزد و به سگش هم غذا دهد. […]