کامپیوتر و فناوری

در این مقاله، نگاهی می‌اندازیم به ۴ نوع از باگ‌ها که نام خود را از دانشمندان معروف گرفته‌اند؛ دسته‌بندی این باگ‌ها مورد جالبی است و در ادامه خواهیم دید که باگ‌های ایجاد شده در فرایند کدنویسی تا چه اندازه می‌توانند عجیب باشند! در مقاله‌ای دیگر، آقای Jim Gray، باگ‌ها را به ۲ دستهٔ Bohrbugs و […]